slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
First Slide Caption
Second Slide Caption
Third Slide Caption
Fourth Slide Caption

Stanisław Knothe

Urodzony 2 lutego 1919, inżynier górnictwa, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie górnictwa, badacz ruchów górotworu i aerologii. Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1958-1960 i 1981-1984 dziekan Wydziału Górnictwa AGH. Z Akademią, na której ukończył Wydział Górniczy, związany jest od 1947 roku. Zajmował się mechaniką górotworu i aerologią górniczą, zagadnieniami przemieszczeń górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej i ich oddziaływaniem na powierzchnię oraz ochroną terenów górniczych. Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Górniczego AGH w latach 1958–1960 i 1981–1984. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, doktorem honoris causa AGH, otrzymał wiele nagród i ważnych odznaczeń państwowych. Aktualnie Członek krajowy czynny Polska Akademia Umiejętności; Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny; Członek krajowy rzeczywisty Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi; Członek Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV - Nauk Technicznych; Komitet Górnictwa; Członek Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Nauk Technicznych; Członek Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Nauk Technicznych; Sekcja Górnictwa i Energetyki; Członek Oddziału Polska Akademia Nauk; Oddziały Polskiej Akademii Nauk; Oddział PAN w Krakowie. Współautor wielu prac z zakresu mechaniki górotworu i wpływu robót górniczych na powierzchnię: Badania modelowe na ośrodku sypkim przemieszczeń i odkształceń górotworu pionowo niejednorodnego wywołanych eksploatacją górniczą, Asymetryzacja krzywej rozkładu normalnego w matematycznym modelu prognozowania wpływów eksploatacji, Aktualna klasyfikacja zagrożenia terenów górniczych w świetle obserwacji terenowych, Einfluss der Stillstandzeiten der Abbaufront auf den Verlauf von Deformationen des Gebirges anhand der Beobachtungen.

Zobacz również

Deklaracja
Deklaracja programowa Forum
Transmisja
Internetowa transmisja obrad
Plakat
Zobacz plakat Forum
Spot Forum
Otwórz spot Forum
Album
Album „Świat minerałów Polskiej Miedzi”
Spot KGHM
Zobacz spot 50 lat KGHM
Film
Film "Człowiek wśród żywiołów"
Program
Zobacz program 50 lat KGHM
Galeria
Odwiedź galerię Forum
Inicjatywy
Poznaj nasze inicjatywy
Organizator
Fundacja dla AGH