slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
First Slide Caption
Second Slide Caption
Third Slide Caption
Fourth Slide Caption

Komunikat o błędzie

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/restgrp/kf/public_html/50latkghm/includes/common.inc).

Deklaracja Forum Dyskusyjnego Polska miedź - z nauką w przyszłość - dokąd i dlaczego?

Zmiany jakich jesteśmy świadkami w ostatnich kilkudziesięciu latach, gwałtowne przyśpieszenie we wszystkich obszarach ludzkiego działania i coraz większa świadomość, że przedmiotem działalności przemysłowe] są surowce nieodnawialne, skłaniają uczestników Forum do przedstawienie deklaracji, w której napiszemy credo będące wynikiem naszych dyskusji -

„musimy oprzeć się na technologiach odnoszących się z szacunkiem do ziemskich zasobów".

Ten szacunek oznacza konieczność podjęcia prac prowadzących do maksymalnego i efektywnego wykorzystania zasobów, co oznacza celowość podjęcia działań:

  • zmierzających do wzrostu ilości pozyskiwanych pierwiastków, którymi złoża Polskiej Miedzi obdarzyła przyroda,
  • zagospodarowania złoża antropogenicznego jakim stał się zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most,
  • zmian w technice i technologii górniczej, a także pozostałych częściach procesu produkcyjnego wymuszających ograniczenia zużycia energii,
  • optymalizacji i wdrażania nowych rozwiązań w procesie metalurgicznym np. optymalizację procesu zawiesinowego instalacji do pirometalurgicznej eliminacji węgla z koncentratu,
  • poprawiających bezpieczeństwo pracy.

Cywilizacja trzeciej fali, jak twierdzi Alvin Toffler, to cywilizacja, w której najważniejszym dobrem jest informacja i wyobraźnia, a człowiek swoje działania podporządkowuje racjonalnym celom w imię dobra wspólnego i środowiska przyrody.

Rewolucja informatyczna, jaka dokonała się w naszym otoczeniu i idące za tym konsekwentne wdrażanie nowoczesnego oprogramowania dają nauce ważne narzędzie, które winno służyć poprawie wyników produkcyjnych i lepszemu planowaniu przyszłości.

Tej przyszłości mogą służyć stałe, otwarte spotkania dyskusyjne. Spotkanie te winny być poświęcone określonej tematyce z podaniem dyskusyjnych tez. Winny one wspierać i wytaczać kierunki dalszego działania i stanowić zaczyn dla elementów opracowania studium strategicznego reagującego na zmiany w otoczeniu organizacji.

Nasze spotkanie pokazuje potrzebę myślenia strategicznego. Potrzeba myślenia strategicznego to odpowiedź na przyszłość i szybko, wręcz gwałtownie narastające problemy naszego otoczenia.

Posłużę się pewnym konceptem prof. Antoniego Kuklińskiego zaprezentowanym w pierwszej publikacji Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, a dotyczącym myślenia strategicznego o Polsce. Potrzeba nam myślenia:

  • długookresowego,
  • holistycznego,
  • w kategorii punktów zwrotnych,
  • decyzyjnego - dokonywania wielkich wyborów strategicznych.

Przekaz nas powinien być jednoznaczny.

Nie jesteśmy grupą ślepców, a środowiskiem, które rozumie potrzebę organicznej pracy na rzecz otocznia grupy, strategicznych, długofalowych działań swego rodzaju think tanku wypracowującego kierunki dalszego rozwoju Polskiej Miedzi.

Działanie to rejestrowane w formie forum dyskusyjnego oznaczałoby czy rozpoczynałoby fazę realizacji pewnego dokumentu studium strategicznego.

Zobacz również

Deklaracja
Deklaracja programowa Forum
Transmisja
Internetowa transmisja obrad
Plakat
Zobacz plakat Forum
Spot Forum
Otwórz spot Forum
Album
Album „Świat minerałów Polskiej Miedzi”
Spot KGHM
Zobacz spot 50 lat KGHM
Film
Film "Człowiek wśród żywiołów"
Program
Zobacz program 50 lat KGHM
Galeria
Odwiedź galerię Forum
Inicjatywy
Poznaj nasze inicjatywy
Organizator
Fundacja dla AGH