slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
First Slide Caption
Second Slide Caption
Third Slide Caption
Fourth Slide Caption

Inicjatywy

Laboratorium Pierwiastków Krytycznych AGH - KGHM PM S.A.

W projektach górniczych na potrzeby rachunku ekonomicznego projektu wykonuje się szczegółowe badania geologiczne w celu określenia jakości rudy i/lub surowca mineralnego oraz testy mające na celu określenie parametrów wzbogacania rudy, których wyniki wskazują, jaka rzeczywista ilość metalu znajdującego się w złożu możliwa jest do pozyskania i skomercjalizowania.

Spółka celowa Pierwiastki i Surowce Krytyczne

W trakcie Forum nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A., ZGH "Bolesław" S.A. i AGH w sprawie utworzenia spółki celowej o nazwie Pierwiastki i Surowce Krytyczne.

 Wystawa „SKARBY POLSKIEJ MIEDZI” 

Złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej eksploatowane są od 50 lat. Związane z tym obchody jubileuszowe skłoniły Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie do przygotowania wystawy „SKARBY POLSKIEJ MIEDZI”. Pozyskiwanie rud metali wymaga ścisłej współpracy z naukowcami.

 

Album "Świat minerałów Polskiej Miedzi"

Przed Czytelnikiem album poświęcony specyficznym minerałom. Mają z nimi do czynienia głównie Ci, którym bliskie są podziemia kopalń KGHM Polska Miedź SA. Minerały są i były źródłem inspiracji dla wielu artystów. Ich urzekające piękno podziwiano już w starożytności. Uważa się powszechnie, że to piękno zawarte jest zarówno w ich formie jak i szerokiej gamie barw.

 

 Uroczysty koncert chóru ZG Lubin

Podczas Forum odbędzie się uroczysty koncert Górniczego Chóru Męskiego ZG Lubin. Górniczy Chór Męski  powstał w roku 1980. Podstawowym kierunkiem działalności jest szerzenie kultury muzycznej w górniczym środowisku  Zagłębia  Miedziowego  poprzez  wykonywanie i propagowanie głównie polskich pieśni (ludowe, patriotyczne, religijne, historyczne, górnicze, itd.).

   

Zobacz również

Deklaracja
Deklaracja programowa Forum
Transmisja
Internetowa transmisja obrad
Plakat
Zobacz plakat Forum
Spot Forum
Otwórz spot Forum
Album
Album „Świat minerałów Polskiej Miedzi”
Spot KGHM
Zobacz spot 50 lat KGHM
Film
Film "Człowiek wśród żywiołów"
Program
Zobacz program 50 lat KGHM
Galeria
Odwiedź galerię Forum
Inicjatywy
Poznaj nasze inicjatywy
Organizator
Fundacja dla AGH