Reklama

Bezpieczeństwo pracy w górnictwie

I. Jednostka Organizująca Sesję

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Górnictwa Podziemnego

  • 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A4, II piętro
  • tel.: 012 6333951, 012 6172065
  • fax.: 012 6172074

II. Komitet Naukowy

1. Przewodniczący Komitetu:prof. dr hab. Kazimierz Lebecki

  • Główny Instytut Górnictwa
  • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

2. Zastępca Przewodniczącego Komitetu:

 

mgr inż. Jan Szczerbiński

  • Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,
  • Redaktor Naczelny Miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego
   „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

3. Koordynator prac Komitetu

 

dr inż. Jerzy Rydlewski

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  • Katedra Górnictwa Podziemnego
  • 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A4, pk. 20
  • tel.: 012 6172161
  • fax.: 012 6172074
  • e-mail: rydlew@agh.edu.pl

4. Członkowie Komitetu:

 • dr inż. Edward Araszkiewicz
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • mgr inż. Jacek Bielawa
  • Redakcja Miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego
   „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"
  • Wyższy Urząd Górniczy
 • prof. dr hab. Stanisław Mieczysław Dubiel
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
 • mgr inż. Zygmunt Goldstein
  • Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
 • dr hab. inż. Andrzej Hebda
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
 • dr Jerzy Karczewski
  • Det Norske Veritas
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Krzemień
  • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Władysław Kubiak
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
 • dr Joanna Martyka
  • Główny Instytut Górnictwa
 • prof. dr hab. Zygmunt Niczyporuk
  • Politechnika Śląska
 • dr Anna Okońska-Walkowicz
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
 • mgr inż. Marek Rapciak
  • Państwowa Inspekcja Pracy
 • prof. dr hab. inż. Jan Szlązak
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
 • mgr inż. Andrzej PAKURA
  • Kompania Węglowa S.A.

III. Komitet Organizacyjny

1. Przewodniczący Komitetu:

 

dr hab. inż. Andrzej Hebda

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  • Katedra Górnictwa Podziemnego
  • 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A4, pk. 19
  • tel.: 012 6172068
  • fax.: 012 6172074
  • e-mail: hebda@agh.edu.pl

2. Koordynator sesji - osoba odpowiedzialna za organizację sesji i kontakt

 

mgr inż. Mariusz Kapusta

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  • Katedra Górnictwa Podziemnego
  • 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A4, pk. 20
  • tel.: 012 6172161
  • fax.: 012 6172074
  • e-mail: kapustam@agh.edu.pl

3. Koordynator sesji - osoba odpowiedzialna za kontakt z absolwentami studiów podyplomowych w zakresie BHP.

 

Marek Pers

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
  • Katedra Górnictwa Podziemnego
  • 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A4, pk. 12
  • tel.: 012 6172074
  • fax.: 012 6172074
  • e-mail: pers@agh.edu.pl

4. Członkowie Komitetu:

 • mgr inż. Marek Bałuszek
  • Komenda Wojewódzka PSP Kraków
 • mgr inż. Marian Bohosiewicz
  • Katowicki Holding Węglowy
 • mgr inż. Waldemar Dudek
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
 • mgr inż. Andrzej Jurczyk
  • Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO" S.A.
 • mgr inż. Krzysztof Lampa
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
 • mgr inż. Ewa Motyka
  • Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
 • mgr inż. Marta Obłoza
  • Biuro Ochrony Pracy „AKCES"
 • mgr inż. Grzegorz Ochman
  • Kompania Węglowa
 • mgr inż. Włodzimierz Opalski
  • KWK „PIEKARY"
 • inż. Jan Orkisz
  • Zakład Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
 • mgr inż. Barbara Pięta
  • „DORADCA - usługi BHP"
 • mgr inż. Andrzej Różycki
  • Uniwersytet Jagielloński
 • mgr inż. Janusz Sobik
  • KWK „BOBREK-CENTRUM"
 • mgr inż. Paweł Szczepański
  • „PLIVA" Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 • mgr inż. Paweł Ziemniarski
  • „Norgips Opole" S.A.

IV. Termin sesji

20 września 2007 (czwartek)

V. Miejsce sesji

Pawilon Audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 35

VI. Temat przewodni/hasło sesji

Kształcenie podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

VII. Wstępny program sesji

20 września 2007 (czwartek)

 • godz. 9.00 otwarcie obrad sesji
  • obrady - część przedpołudniowa
   • przerwa na obiad
  • obrady - część popołudniowa
 • godz. 18.00 podsumowanie i zakończenie sesji

VIII. Imprezy towarzyszące

20 września 2007 (czwartek)

  • godz. 2000 spotkanie koleżeńskie.

IX. Publikacje materiałów

Referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w Miesięczniku Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

 

ZałącznikRozmiar
Formatka - wymogi edytorskie ogolnie (1).doc64.5 KB
Formatka - wymogi edytorskie (2).doc80 KB