Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. inż. Stanisława Knothego

 

1949

 • Górnicza eksploatacja ropy naftowej i podziemna gazyfika¬cja węgla. – Warszawa: „Czytelnik”, 1949. – 44 s.: tabl. rys. – (Wiedza Powszechna-Górnictwo; z. 1.). – Bibliogr.

1950

 • Wpływ eksploatacji podziemnej na powierzchnię z punktu widzenia ochrony obiektów. [Autorzy] Budryk W., .... Prz. Gór. 1950 T. 5 nr 11 s. 554-557, rys.

1951

 • Zmniejszenie wpływów eksploatacji podziemnej na powierzchnię. Prz. Gór. 1951 T. 6 nr 10 s. 398-403, rys.

1952

 • Prędkość wybierania pokładów a odkształcenia powierzchni. Prz. Gór. 1952 T. 7 nr 10 s. 349-355, rys. bibliogr.
 • Wpływ budowy i eksploatacji tunelu na powierzchnię. Prz. Geodez. 1952 R. 8 nr 9 s. 266-270.

1953

 • Abbaugeschwindigkeit und Bodendeformation. Borgakademie 1953 Jg 5 nr 12 s. 513-518, bibliogr.
 • The curvature of the profile of the subsidence basin. Bull. Acad. Pol. Sc. Cl. IV. 1953 Vol. 1 Nos 1-2 s. 41-45.
 • Einfluss des Untertage-Abbaues auf die Erdoberfläche vom Gesichtspunkt der Sicherung der Objekte und Gebaude. [Autorzy] Budryk W.,..., Bergakademie 1953 Jg 5 H. 2 s. 59-62.
 • Krivizna profilja mul‘dy sdviženija. Bjuleten’ Pol’skoj aka¬demii nauk. Otd. IV. 1953 T. 1 no. 1-2 s. 49-52, rys.
 • Projekt, klasyfikacji terenów górniczych z punktu widzenia przydatności dla celów budowlanych. Prz. Geodez. 1953 R. 9 nr 4 s. 97-99.
 • Równanie profilu ostatecznie wykształconej niecki osiada¬nia. W: Obliczanie elementów niecki osiadania nad poziomy¬mi wyrobiskami górniczymi. (Pr. zbior.). Arch. Gór. i Hut. 1953 T. 1 z. 1 s. 22-38, rys. Rez.
 • Wpływ czasu na kształtowanie się niecki osiadania. W: Ob¬liczanie elementów niecki osiadania nad poziomymi wyro¬biskami górniczymi. (Pr. zbior.). Arch. Gór. i Hut. 1953 T. 1 z. 1 s. 51-62. rys. Rez.

1954

 • Przybliżona metoda wyznaczania wielkości odkształceń po¬wierzchni poza ścianką zaporową. W: Kierowanie ruchami górotworu. (Pr. zbior.). Areh. Gór. i Hut. 1954 T. 2 z. 4 s. 473-487, rys., bibliogr. Rez. Res.

1955

 • Obniżenie powierzchni przy częściowym wybraniu pokładu pasami. W: Wpływ wyeksploatowania pokładu na stan na¬prężeń i odkształceń w górotworze. (Pr. zbior.). Arch. Gór. i Hut. 1955 T. 3 z. 4 s. 501-511, rys. Rez. Zfsg.

1956

 • Odkształcenia pionowe górotworu przy kołowo-symetrycz¬nym wybieraniu filarów szybowych. Arch. Gór. 1956 T. 1 z. 2 s. 145-156, bibliogr. Rez. Zsfg.
 • Voprosy rasčeta sdviženij poverchnosti pod vlijaniem gornych razrabotok. [Autorzy] Budryk W., Litwiniszyn J.,..., Sałustowicz A. – Moskva : Ugletechizdat, 1956. – S. 21-35, 45-54. 
 • Wpływ eksploatacji podziemnej na powierzchnię z punktu widzenia zabezpieczenia obiektów. [Autorzy] Budryk W., ..... W: Ref. Zjazdu Nauk. Stow. Wych. AGH II. – Kraków: 1956. – S. 1-3.
 • Wytyczne górnicze dla układania rurociągów stalowych i że¬liwnych na terenach eksploatacji górniczej. W: Zabezpieczenie techniczne inwestycji budowlanych na terenach górniczych. – Warszawa: 1956. – S. 83-90. – (Biul. Komit. dla Spraw. Górnośl. Okr. Przem. PAN Komis. Mech. Górotwo¬ru; 4).
 • Zasady klasyfikacji terenów Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ze względu na możliwość ich zabudowy. [Autorzy] Budryk W, ..., W: Zabezpieczenie techniczne inwestycji budowlanych na terenach górniczych. – Warszawa: 1956. – S. 1-23. – (Biul. Komit. dla Spraw Górnośl. Okr. Przem., PAN. Komis. Mech. Górotworu; 4). – Bibliogr.

1957

 • Aknák biztonsági pillerének lefejtésével kapcsolatos problémak. [Autorzy] Budryk W., ..., Bányászati Lapok 1957 R. 12 nr 2 s. 73-78, rys., bibliogr.
 • Bodenbewegungen und Bodendeformierungrn beim Streckentreiben bei geringer Teufe. Freiberger Forscliungshefte 1957 A. 57 s. 87-95, bibliogr.
 • Możliwość wybierania pokładów węgla w filarach szybo¬wych. Zesz. Nauk. AGH nr 11. Górnictwo 1957 z. 4 s. 1-10, bibliogr. Rez., Sum.
 • Observations of surface movements under influence of mi¬ning and their theoretical interpretation. W: Proceedings of the European Congress on Ground Movement held at the University of Leeds. ApriI 9-12. 1957. – [B.m.: b.w.; 1957]. – S. 210-21S: 16 rys. – Bibliogr.
 • Przewietrzanie kopalni trzema szybami. [Autorzy] ..., Bo¬dziony J. W.: Wybór pism/H. Czeczott. – Warszawa: PWN, 1957. – S. 48-83.

1958

 • Ochrona powierzchni przy częściowej eksploatacji pokładu pasami. Arch. Gór. 1958 T. 3 z. 1 s. 27-69, bibliogr. Rez. Zfsg.
 • [Problemy podziemnej eksploatacji pod miastami i obiektami przemysłowymi w Polsce]. [Autorzy] Budryk W., .... [Pr. Pekińsk. Inst. Gór.] 1958 nr 1 s. 1-10. – (Pr. w jęz. chin.).
 • [Wytyczne górnicze dla zabudowy terenów eksploatacji górniczej]. [Pr. Pekińsk. Inst. Gór.] 1958 nr 1 s. 11-18. – (Pr. w jęz. chin.). 
 • [Wytyczne górnicze dla zabudowy terenów górniczych]. – [Kai-Lan, Ch. R. L.: Wyd. Zjedn. Przem. Węgl., 1958]. – 6 s.: 3 tabl. – (Pr. w jęz. chin.).
 • [Zagadnienie eksploatacji pokładów pod miastami i obiektami przemysłowymi w Polsce]. – [Kai-Lan, Ch. R. L.: Wyd. Zjedn. Przem. Węgl., 1958]. – 8 s.: 5 tabl. – (Pr. w jęz. chin.).
 • [Zagadnienie eksploatacji pokładów pod miastami i obiekta¬mi przemysłowymi w Polsce]. [Pr. Pekińsk. Inst. Gór.] 1958 nr 1 s. 1-10. – (Pr. w jęz. chin.).

1959

 • Observations et interpretation theoriue des mouvements du surface. Rev. de l’Ind. Miner. 1959 Vol. 41 No. 11 s. 966-974, bibliogr.
 • Observations of surface movements and their theoretical interpretation. Colliery Eng. 1959 VoI. 36 No. 1 s. 24-29, bibliogr.

1960

 • Możliwości zwiększenia szybkości eksploatacji i długości frontu ściany ze względu na ciśnienie, zachowanie się wy¬robisk i ochronę powierzchni. [Autorzy] Sałustowicz A., …, Dunikowski A. W: Zjazd gór. nt. Intensyfikacja opłacalności kopalń. Sek. IV. – Katowice: 1960. – 10 s. – (Stow. Inż. i Techn. Gór. PAN Państ. Rada Gór.). – Bibliogr.
 • Der Stand und die Erfolge des Abbaus von Sichcrheitspfeilem unter wertvollcn Objekten in Polen. Freiberger Forschungshefte 1960 A. 146 s. 177-194. W sprawie „Miliardów w filarach”. Życie Gosp. 1960 R. 15, nr 51-52 s. 12.

1961

 • Międzynarodowe Biuro do Spraw Mechaniki Górotworu. Na marginesie zjazdu w Lipsku w dniach 10-14 listopada 1960 r. Nauka Polska 1961 T. 9 z.2 s. 246-249.
 • Neue Anschaungen über das Problem der Bestimmung von Schachtsicherhcitspfeilern. Arch. Gór. 1961 T. 6 z. 2 s. 97-106, bibliogr. Streszcz. Rez.
 • Określenie możliwości i sposobu bezpiecznej eksploatacji górniczej pod obiektami. Sb. Véd. Praci Vys. Šk. Baňské Ostr. 1961 R. 7 čis. 1 s. 19-28, bibliogr. Res. Rez. Zfsg.
 • Przemówienie z okazji obchodu Dnia Górnika w 1959 r. Zesz. Nauk. AGH 1961 nr 50 s. 17-20. – (V Sesja Nauk. AGH i IX Zjazd Nauk. Wych. Uczelni). 
 • Urychleni likvidace požáru vétracim zařizenirn [Autorzy], ..., Bes W., W: Sbornik referatu k celostani konferenci o vétráni, klimatisaci a degasaci v hlubinných dolech. – Ostrava: 1961 s. 115-126. – (Vědeckovýzkumny uhelny ústav, Ostrava-Ra-dvanice). – Bibliogr.

1962

 • Analiza wyników eksploatacji w filarze ochronnym miasta Bytomia. [Autorzy]..., Najderski K. W: Refer. konf. nauk.-tech. nt. Analiza techniczno-ekonomiczna z eksploatacji górniczych filarów ochronnych. – Katowice: 1962. – S. 40-44.
 • Manewrowanie urządzeniami wentylacyjnymi w czasie pożaru podziemnego. [Autorzy]..., Maciejasz Z. W: Refer. konf. nauk.-tcch. nt. Racjonalna eksploatacja podstawą bezpieczeństwa pożarowego w kopalniach węgla kamiennego. – Katowice: 1962. – S. 81-100: rys. – Bibliogr.
 • Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię z punktu widzenia teorii tzw. „krzywej wpływów”. Biul. Zag. Post. Tech. i Ekon. Gór. 1962 z. 1 (22) s. 10-18, bibliogr.
 • Zastosowanie teorii w zakresie wpływu eksploatacji na ruchy górotworu i wnioski praktyczne. Biul. Zag. Post. Tech. i Ekon. Gór. 1962 z. 1 (22) s. 45-61, rys. bibliogr.

1963

 • Gerätetechnik für Untertagemessungen. W: Bericht über das 4. Ländertreffen des Internationalen Büros fur Gebirgsmechanik. Rahmenthema – Last-und Kraftannahmen in der Gebirgsdruckforschung u. die mathematische Behandlung geomechanischer Probleme, Leipzig 1962. – Berlin: Akade¬mie Vlg, 1963. – S. 11-13. – (Abh. Dt. Akad. Wiss. Berlin. Kl. für Bergbau, Hüttenwesen u. Montangeologie 1963 Nr 3).
 • Obliczanie sieci wentylacyjnych kopalń przy pomocy ana¬logów. [Autorzy]..., Trutwin W. W: Krajowy zjazd nt. Nauka i technika w walce o bezpieczeństwo w górnictwie. Sekcja V. – Katowice: SITG, 1963. – 17 s. – (PAN; Państ. Rada Gór.; Stow. Inż. Tech. Gór.). – Bibliogr.

1964

 • Elektryczne analogi wentylacyjne. [Autorzy]..., Trutwin W. W: Mater. konf. nauk. nt. Postęp techniczny w wentylacji i profilaktyce gazowej i pożarowej. – Katowice: SITG, 1964. – S. 177-190. rys. Bibliogr.

1965

 • Aktywacja starych zrobów i możliwości jej wykorzystania dla zmniejszenia wpływów eksploatacji prowadzonej w filarach ochronnych. Arch. Gór. 1965 T. 10 z. 1 s. 17-27, bi¬bliogr. Rez. Zfsg.
 • Zastosowanie analogów elektrycznych do obliczania sieci wentylacyjnych. Streszcz. [Autorzy]..., Trutwin W. Zesz. Nauk. AGH nr 78. Zesz. Spec. 1965 nr 9, X Sesja Nauk. AGH T. 1 s. 101-102.

1966

 • Analog kopalnianych sieci wentylacyjnych „Jowisz” i możliwości jego zastosowania. [Autorzy]..., Rosz¬kowski J., Trutwin W. W: Wybrane zagadnienia z mechaniki górotworu. – Kraków: PWN, 1966. – S. 175-205. – PAN (Pr. Komis. Nauk Tech. Górnictwo; 3).
 • Wyznaczanie wielkości spodziewa¬nych wpływów eksploatacji w szybowych filarach ochronnych. [Autorzy]..., Leśniak J. Arch. Gór. 1966 T. 11 z. 4 s. 329-349, rys. bibliogr. Rez. Zsfg.

1967

 • Jerzy Litwiniszyn. Nauka Polska 1967 R. 15 z. 2 s. 67-70. 
 • Prof. dr inż. Antoni Sałustowicz – życie i dzieło. Arch. Gór. 1967 T. 12 z. 4 s. 305-309.

1968

 • Antoni Sałustowicz (1899-1967). Nauka Polska 1968 R. 16 z. 1 s. 160-163.
 • Die Projektierung und Bewetterung der Ausrichtungsstrec¬ken in stark schlagwettergefährderten Gruben. W: Congr. Int. Joachimicus de Fondinarum Ventilatione 1968. Zesz. C 16. – Praha: Česk. Akad. Ved, 1968. – 6 s. – (Institutum Montanum Academiae Scientiarum Bohemoslovaceae). 
 • Projektováni větráni připravnych dulnich dèl v plynujicich dolech. Uhli 1968 T. 10 c. 8 s. 332-333, rys-.

1969

 • Planowanie kamiennych wyrobisk korytarzowych i ich przewietrzanie w warunkach kopalń silnio gazowych. [Autorzy]..., Roszkowski J. Zesz. Nauk AGH nr 206. Górnictwo 1969 z. 15 s. 49-65. Sum.
 • Wyznaczanie wpływów eksploatacji w filarach szybowych. W: Mater. symp nt. Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi. – Katowice: 1969. – S. 39-53. Idem. Prz. Gór. 1969 T. 25 nr 7-8 s. 377-382.

1970

 • Manewrowanie elementami wentylacyjnymi w czasie pożaru podziemnego. [Autorzy]..., Maciejasz Z. W: Taktyka po¬żarowa w kopalniach węgla. T. 3. – Katowice: GIG, 1970. – S. 83-165, rys.
 • Modellversuche an losen Mcdien und die Möglichkeit ihrer Anwendung zur Klärung der Gebirgsbewegungsvorgänge in Folge des Abbaues von Flözen. Arh. Gór. 1970 T. 15 z. 1 s. 3-18, rys., bibliogr. Streszcz. Rez.
 • Stan nauki w zakresie dynamiki przepływów nieustalonych w kopalnianych sieciach wentylacyjnych. [Autorzy]..., Trutwin W. Zesz. Probl. Gór. 1970 T. 8 z. 1 s. 3-22, bibliogr. Rez. Zfsg.
 • Vplyv dobývania a ochrana obiektov na poddolovanom územi. – Košice: 1970. – 50 s.: rys. – (Banicka fakulta, Katedra banského meračestva a geofyziký). – Bibliogr.

1971

 • Anwendung der Gausschen Einflussfunktionen zur Bestimmung von Gebirgs-bewegungen mit besonderer Berucksichtigung des Abbaues von Schachtsicher-heitspfeilern. W: Be¬richt über das 11. Ländcrtreffen des Internationalen Büros für Gebirgsmechanik. Rahmenthema: der Mechanismus der Gebirgsbewegungen – Mechanische Betrachtung der Ge¬birgsbewegungen vom Abbau bis zur Tagesoberfläche, Leipzig 1969. – Berlin: Akad. Vlg, 1971. – S. 69-80. Zfsg. Sum. Rés. Rez. – (Deutsche Akad. Wiss. Berlin). – Bibliogr.

1974

 • Ośrodek stochastyczny i badania modelowe. – [Autorzy]..., Litwiniszyn J. Arch. Gór. 1974 T. 19 z. 4 s. 333-336, rys.
 • Zakład Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. [Au¬torzy]..., Litwiniszyn J. Ibidem s. 327-332.

1975

 • Możliwość szybkiej rewersji wentylacji przy wykorzystaniu ciągu zraszania w szybach wydechowych. W: Sbornik refe¬rátu. Sck. Dobývani ložisek. Podsek. Dulni větrani, klimati¬zace a bezpečnost hornické práce. II dil. Ostrava 16-18 záři 1975. – Ostrava: Vysoka šola báňska, 1975. – S. 258-271, rys. – Bibliogr.
 • O pewnym efekcie rozkładu ciśnienia hydrostatycznego w mieszaninie cieczy i gazu. [Autorzy]..., Litwiniszyn J. Arch. Gór. 1975 T. 20 z. 3 s. 293-297, rys. Sum.
 • Przemówienie prof. Stanisława Knothe. W: Bolesław Krupiński. Zasłużony Górnik Polski Ludowej (1893-1972): księga pamiątkowa. – Warszawa: Wyd. Geol., 1975. – S. 73-75.
 • Sposoby eksploatacji w filarach ochronnych. W: Poradnik Gór. T. 2. – Katowice: Wyd. „Śląsk”, 1975. – S. 1543-1566: rys., tabl. k
 • Trzydziestolecie pracy naukowej prof. dra habil. inż. Jerze¬go Litwiniszyna. Arch. Gór. 1975 T. 20 z. 4 s. 369-372.
 • Zagadnienia przy obliczaniu lokalnej wentylacji lutniowej. [Autorzy]..., Pawiński J., Roszkowski J. Zesz. Nauk. AGH nr 521. Górnictwo 1975 z. 75 s. 21-27, bibliogr. Sum. Rez.

1976

 • Issledovanija v oblasti ochrany ot povreždenij v rezul’tate gornych rabot. <Provodimye v otdele mechaniki gornych porod Polskoj akademii nauk). [Autorzy]..., Litwiniszyn J. W: Symposium on Environmental Problems Resulting from Coal Industry Activities, Katowice 18-22 Oct. 1976. Topic III: Mining Damages Subsidence of Mining Areas. – [Kato¬wice]: 1976. – 10 s.

1977

 • Badania prowadzone w Zakładzie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk nad ochroną przed szkodami górniczymi. [Autorzy]..., Litwiniszyn J. W: Mater. konf. nt. Ochrona środowiska naturalnego w górnictwie węglowym. – Katowi¬ce: SITG, 1977. – S. 121-129: rys.
 • Określenie ilości powietrza dla głębszych poziomów kopalni przy założeniu nieprzekraczania temperatury na poziomach wyższych. [Autorzy] Bobula E., ..., Arch. Gór. 1977 T. 22 z. 3 s. 191-198, rys., bibliogr. Zfsg. Streszcz. 
 • Wyznaczenie filaru dla Zakładu Nowy Dwór. W: Wybór pism Witolda Budryka. – Warszawa: PWN, 1977. – S. 169-175.
 • Założenia, dorobek poznawczy i praktyczny w zakresie ochrony powierzchni i eksploatacji w filarach ochronnych na przykładzie eksploatacji pod miastem Bytomiem. W: Mater. Sesji Nauk.-Tech. z okazji wydobycia 50 mln tony węgla z filara ochronnego pod miastem Bytom. – Bytom: 1977. – 20 s. – (Bytom. Zjedn. Przem. Węgl.).
 • Znaczenie prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię na podstawie wyników doświadczeń uzyskanych w trakcie prowadzenia eksploatacji górniczej w filarze ZUT „Zgoda”. Ochr. Ter. Gór. 1977 nr 40 s. 3-6, rys., bibliogr.

1978

 • Über die Annahmen und die Genauigkeit der Vorausberech¬nungsmethoden auf die Tagesoberläche. [Streszcz. ref.]. W: Berg und Hüttenmänischer Tag 1978. Referate. II. A. Reihe I. – Freiberg: Bergakadcmie, 1978. – S. 12-13.

1979

 • Spodziewane obniżenia terenu w wyniku projektowanej eksploatacji górniczej w centralnym okręgu węglowym Lubelskiego Zagłębia Węglowego. W: Ochronna i kształtowanie środowiska na tle planów społecznego rozwoju oraz przestrzennego zagospodarowania w makroregionie środkowo-wschodnim: Materiały na Sesję Naukową. Zamość, 1979.
 • – S. 101-108: rys. – (Komisja Planowania przy Radzie Ministrów; Polska Akademia Nauk Komitet Naukowy przy Pre¬zydium PAN „Człowiek i Środowisko”; Urząd Wojewódzki w Zamościu).
 • Über die Annahmen und die Genauigkeit der Verfahren zur Vorausberechnung von Abbauauswirkungen auf dic Tagesoberflache. Neue Bergbautechnik 1979 Jg 9 H. 5 s. 279-280. – (Vortrag, gehalten anlässlich des Berg- und Hütten-mänischen Tages 1978 <Kolloqium 1> an der Bergakademie Freiberg im Juni 1978).

1982

 • Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi: praca zbiorowa/ pod red. M. Boreckiego. – Katowice: Wyd. „Śląsk”, 1982. – S. 174-212, 240-252,. 273-285, 324-330, 452-157. 
 • Próba określenia wpływu prędkości postępu frontu eksploatacyjnego na rozwój odkształceń w górotworze. [Autorzy]..., Klein G., Leśniak J. W: Metody i środki eksploatacji na dużych głębokościach: wybrane zagadnienia. – Gliwice: Polit. Śląska, 1982. – S. 475-484: rys.

1984

 • Osiągnięcia, zasługi oraz działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. dr hab. inż. Jerzego Litwiniszyna. W: Promocja doktora honoris causa Jerzego Litwiniszyna. – Kraków: AGH, 1984. – S. 16-19. – (Zesz. Nauk. AGH nr 987. Górnictwo z. 122).
 • Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. – Katowice: Wyd. „Śląsk”, 1984. – 159 s.: tabl. rys. – Bibliogr. 55 poz.
 • Zur Nolwendigkeit der Anwendung von Raum-zeitlichcn Deformationskcnnziffern bei Abbauplanung in Sicherheitspfeilern. W: Application of Rock Mechanics to Planning and Design Prior to Mining. Proceedings of the 8th Plenary Scientific Session of the International Bureau of Strata Mechanics. World Mining Congress. Essen 22-24 June, 1983. – Rotterdam: Balkema, 1984. – S. 203-206.

1985

 • Dotychczasowe doświadczenia w zakresie oddziaływania eksploatacji podziemnej na górotwór i powierzchnię z uwzględnieniem eksploatacji pod miastem Bytom. W: II Krajowe Sympozjum: Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi. Katowice, marzec 1985. – Katowice: GIG, 1985. – S. 13-20: rys. – Bibliogr.
 • Monografia eksploatacji górniczej w filarze ochronnym Zakładów Azotowych im. P. Findera w Chorzowie (Praca zbiorowa. – Chorzów: 19S5. – 129 s.: 17 rys. – (Katowickie Gwarectwo Węglowe; Kopalnia Węgla Kamiennego „Polska”; Zakł. Azotowe im. P. Findera w Chorzowie).

1986

 • Abbauplanung in Sicherheitspfeilern. Publications of the Technical University for Heavy Industry. Ser. A. Mining 1986 Vol. 41 Fasc. 1-2 s. 77-81. Zfsg.
 • Wpływ wilgotności na przepływ powietrza w głębokich szybach wentylacyjnych. [Autorzy]..., Nowak B., Szlązak N. Arch. Gór. 1986 T. 31 z. 2 s. 289-303, rys. tabl., bibliogr. Sum. Streszcz.

1987

 • Możliwość wybierania filarów pozostawionych przy częściowej eksploatacji pokładu. Archives of Mining Sciences 1987 Vol. 32 no. 2 s. 169-172, rys., bibliogr.

1988

 • Eksploatacja pasowa pokładów węgla w filarze ochronnym dla Zakładów Azotowych im. p. Findera w Chorzowie (Autorzy)..., Pytlarz T. Ochr. Ter. Gór. 1988 nr 83 s. 13-21, rys. bibliogr.

1989

 • Badania efektów odprężania pokładu przez jego nadebranie. Archives of Mining Sciences 1989 Vol. 34 no. 3 (1989) s. 443-454.

1991

 • Badania efektów odprężania pokładu przez jego nadebranie. W: Górotwór jako ośrodek wielofazowy. T. 3. Kraków, Instytut Mechaniki Górotworu PAN (1991) s. 967-978.
 • Założenia, przebieg i skutki eksploatacji w filarze ochronnym miasta Bytomia. Uzyskane doświadczenia i wnioski ogólne. Zesz. Nauk. AGH Nr 1425: Sozologia i Sozotechnika z. 33 (1991) s. 159-174.

1993

 • Teoria Budryka – Knothego po latach. W: Materiały szkoły eksploatacji podziemnej. Ustroń 1-5 marzec 1993. Kraków, Ofic. Wyd."Jaxa" T. 2. (1993) s. 181-192.

1994

 • Tadeusz Ryncarz 1927-1993. Arch. Min. Scs 1994 Vol. 39 no. 2 (1994) s. 131-132.
 • Aktualne zadania nauki na rzecz górnictwa. [Autorzy]…, Bodziony J. Prz. Gór. nr 11 (1994) s. 24-26.
 • Effects of underground mining on the rock mass. Model testing with the loose medium. [Autorzy]…, Kruszyński M., Leśniak J., Pielok W., Rogowska J., Trutwin T. Arch. Min. Scs. Vol. 39 no. 3 (1994) s. 265-282.

1995

 • Górnictwo w Polsce – ocena dyscypliny naukowej. [Autorzy]…, Bodziony J. Wprowadzenie. W: Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. Nauki Biologiczne, Nauki Rolnicze i Leśne, Nauki o Ziemi i Nauki Górnicze. T. II. Warszawa. (1995) s. 373-374.
 • Badania modelowe przemieszczeń i odkształceń górotworu wywołanych eksploatacją górniczą. . [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W., Rogowska J. W: XVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu Szklarska Poręba, 13-18 marca 1995. Metody i interpretacje badań w geotechnice. Pr. Nauk. Inst. Geo¬tech. i Hydrotech. Politechniki Wrocławskiej nr 69, seria: Konferencje nr 36. (1995) s. 207-214.
 • On the relationship between deep mining intensity, dynamic factors and surface structure damages. [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W., Rogowska J. W: First National Conference on Ground Control in Mining. Calcuta-India, 12-13 January 1995. Central Mining Research Institute, Directorate General of Mines Safety. (1995) s. 289-305.
 • Próba ustalenia zależności pomiędzy intensywnością eksploatacji podziemnej, deformacjami terenu a uszkodzeniami obiektów. [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W., Rogowska J. W: Mater. konf. nauk.-techn. nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Szczyrk, 15-17 maj 1995. (1995) s. 87-94.
 • The subsidence of rock mass caused by mining exploitation. The model testing. [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W., Rogowska J. W: Proc. of the Intern. Mining Tech '95 Symposium. Beijing. October, 1995. Rock Mechanics and Strata Control in Mining and Geotechnical Engineering. (1995) s. 620-628.
 • Pracownia Przemieszczeń Górotworu. [Autorzy]…, Rogowska J. W: Instytut Mechaniki Górotworu PAN 1954 – 1994. Kraków 1995. (1995) s. 109-134.

1997

 • Określanie zależności między przyrostami deformacji terenu w wyniku eksploatacji górniczej a uszkodzeniami obiektów. W: IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Rytro, 24-26 września 1997. (1997) s. 393-402.
 • Aktualna klasyfikacja zagrożenia terenów górniczych w świetle obserwacji terenowych. [Autorzy]…, Popiołek E., Rogowska J., Cygan J., Leśniak J., Pielok W. W: IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Rytro, 24-26 września 1997. (1997) s. 379-391.
 • Wpływ intensywności eksploatacji na uszkodzenia obiektów Powierzchniowych. [Autorzy]…, Rogowska J., Cygan J., Leśniak J., Pielok W. W: XX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Szklarska Poręba, 3-7 marca 1997. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 1997. (1997) s. 225-234.

1998

 • Proces przemieszczeń w górotworze pod wpływem eksplo¬atacji górniczej w oparciu o badania modelowe z uwzględnieniem niejednorodności ośrodka. [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W., Rogowska J., Trutwin T. W: Materiały konfe¬rencji naukowej na temat "Zjawiska fizyczne w wielofazowym ośrodku skalnym". IMG PAN – Kraków, 1998. (1998) s. 139-154.
 • Próba weryfikacji kategorii zagrożenia terenów górniczych w oparciu o obserwacje terenowe. [Autorzy]…, Rogowska J., Cygan J., Leśniak J., Pielok W. W: XXI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Geomechaniczne problemy eksploatacji złóż i budownictwa specjalnego. Zakopane – Kościelisko, 16-20 marca 1998. (1998) s. 203-213.

1999

 • Wpływ eksploatacji kilku pokładów do wspólnej granicy na proces przemieszczeń w górotworze w świetle badań mode¬lowych. [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W., Rogowska J. W: XXII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Instytut Geo¬techniki i Hydromechaniki Politechniki Wrocławskiej. Wro¬cław 1999.

2000

 • Möglichkeiten der Anwendung Modelluntersuchungen zur Klärung von Fragen der Abbaueinflüsse auf den Prozess der Gebirgsverschiebungen. [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W., Rogowska J. W. W: 11th International Congress of the In¬ternational Society for Mine Surveying. Cracow, Poland September 2000. Vol. 2 (2000) s. 15-24.
 • Porównanie wyników badań modelowych przemieszczeń gó¬rotworu na ośrodku sypkim z wynikami pomiarów "in situ". Wpływ uskoków na rozkład przemieszczeń i odkształceń. [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W., Rogowska J. Prace Insttutu Mechaniki Górotworu PAN Cz. 1 Vol. 1 No. 3-4 s. 243-258 (1999), Cz. 2 Vol. 2 No. 3-4 s. 235-246 (2000).

2001

 • Badania modelowe rozkładów przemieszczeń i odkształceń w ośrodku sypkim powstałych w wyniku realizacji warunków granicznych odpowiadających różnym systemom eksploatacji węgla i rud. [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W., Rogowska J. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Vol. 3 No. 3-4 (2001) s. 221-240.
 • Wpływ własności mechanicznych górotworu na deformację powierzchni przy dużych prędkościach eksploatacji i okre¬sowych przestojach frontu. [Autorzy]…, Walaszczyk J. W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001. Szczyrk, luty 2001. (2001) s.35-43.
 • Wpływ własności mechanicznych górotworu na deformację powierzchni przy dużych prędkościach eksploatacji i okre¬sowych przestojach frontu. [Autorzy]…, Walaszczyk J. Wia¬domości Górnicze nr 7-8 (2001) s. 293-297.

2002

 • Wstępne wyniki badań nad szybkością ujawniania się wpły¬wów przestojów frontów eksploatacji. [Autorzy]…, Cygan J., Gustkiewicz J., Rogowska J., Popiołek E. W: Proced. of the School of Underground Mining 2002. Vol. 1. Szczyrk, 18-22 February 2002. Sympozja i Konferencje no. 54. Kraków 2002. (2002) s. 191-212.
 • Modelowanie wpływu wybranych właściwości mechanicz¬nych górotworu na deformacje powierzchni. [Autorzy]…, Cy¬gan J., Walaszczyk J. W: Problemy Ochrony Terenów Gór¬niczych. Ustroń-Zawodzie, 18-19 kwietnia 2002 r. Katowice 2002. (2002) s. 63-79.
 • Badania modelowe na ośrodku sypkim przemieszczeń i od¬kształceń górotworu pionowo niejednorodnego wywołanych eksploatacją górniczą. [Autorzy]…, Leśniak J., Pielok W. Rogowska J. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Vol. 4 No. 1-2 (2002) s. 3-12.

2003

 • The time of appearance of impacts of interrupted mining ac¬tivities on the surface. Arch. Min. Scs. Vol. 48 No. 2 (2003) s. 219-230.
 • Einfluss der Stillstandzeiten der Abbauffront auf den Verlauf von Deformationen des Gebirges anhand der Beobach¬tungen. [Autorzy]…, Popiołek E. W: 4. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie. 15 und 16 Mai 2003 in Freiberg. (2003) s. 25-34.
 • Wpływ przestojów frontu eksploatacyjnego na przebieg procesu przemieszczeń i deformacji górotworu w świetle wyników obserwacji. [Autorzy]…, Popiołek E. W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003. Szczyrk, 17-21 lutego 2003. Sympozja i Konferencje nr 58. (2003) s. 121-130.

2004

 • Rozdz. 2: Dotychczasowe poglądy na zagadnienie przebiegu deformacji powierzchni terenu przy różnych prędkościach frontów eksploatacji oraz na wpływ przerw eksploatacyjnych. W: Wpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu. Prace IMG PAN. Rozprawy i Monografie nr 6. (2004) s. 12-15.
 • Rozdz. 12: Podsumowanie badań. [Autorzy]…, Popiołek E., Rogowska J. W: Wpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu. Prace IMG PAN. Rozprawy i Monografie nr 6. (2004) s. 211-220.

2005

 • Asymmetric Function of Distribution of Mining Exploitation Influences in the Medium with Changing Properties. Arch. Min. Scs. Vol. 50 No. 4 (2005) s. 401-415.
 • Wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię skutkują powstaniem teorii ośrodka stochastycznego. [Autorzy]…, Smolarski A. Arch. Min. Scs. Vol. 50 Special Issue (2005) s. 23-31.

2006

 • Asymetryczna funkcja rozkładu wpływów eksploatacji górniczej w ośrodku zmieniającym swoje własności pod wpływem eksploatacji. W: Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006. Szczyrk 24 lutego 2006. (2006) s. 719-730.
 • Ein mathematisches Modell mit asymmetrischer Verteilungsfunktion zur Prognose von Abbaueinwirkungen. W: 7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie. 11 und 12 Mai 2006 in Freiberg. (2006) s. 71-83.

2007

 • Ein mathematisches Modell mit asymmetrischer Verteilungsfunktion zur Prognose von Abbaueinwirkungen. Markscheidewesen rocznik 114 vol. 2 (2007) s. 70-76.

2010

 • Stochastyczna ocena wpływu eksploatacji na obiekty bu¬dowlane w procesie planowania eksploatacji górniczej. [Autorzy]…, Sroka A. III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych”, Ustroń-Zawodzie, 4-6 października 2010 r. Główny Instytut Górnictwa Katowice (2010) s. 155-173.

Partnerzy


Patronat medialny


KGHM Polska Miedź ZGH Bolesław LW Bogdanka nettg.pl