Biografia Profesora Stanisław Knothego

 

Profesor Stanisław Knothe urodził się w Sosnowcu w 1919 roku. W roku 1945 rozpoczął naukę na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Dwa lata później, po ukończeniu studiów, uzyskał dyplom magistra inżyniera górnika.

Po kilkumiesięcznej pracy w kopalni „Biała Ropa” w Starej Wsi koło Brzozowa przy eksperymentalnej podziemnej górniczej eksploatacji ropy naftowej podjął w sierpniu 1947 roku pracę na stanowisku starszego asystenta w Akademii Górniczej w Krakowie, w Katedrze Górnictwa i Przeróbki Mechanicznej kierowanej przez profesora Witolda Budryka.

W uczelni tej pracował nieprzerwanie do chwili przejścia na emeryturę w roku 1989.

Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność naukowa Stanisława Knothego, która dotyczy głównie ruchów górotworu wywołanych podziemną eksploatacją górniczą.

Stanisław Knothe jest autorem oryginalnej teorii tych ruchów. Teoria, uzupełniona przez profesora Witolda Budryka w zakresie przemieszczeń i odkształceń poziomych hipotezą Awierszyna, stała się podstawą do praktycznych obliczeń prognostycznych wpływów eksploatacji, a tym samym umożliwiła podjęcie na szeroką skalę wydobycie dużych zasobów węgla uwięzionych w filarach ochronnych zakładów przemysłowych, osiedli i miast.

Teoria Knothego–Budryka jest z powodzeniem stosowana w polskim i światowym górnictwie od blisko czterdziestu lat. Bez przesady można stwierdzić, że jest ona jednym z najlepiej znanych i uznanych na świecie osiągnięć polskiej nauki górniczej.

W roku 1992 Senat AGH nadał profesorowi Stanisławowi Knothemu tytuł honorowy „Zasłużony dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica”. W 2014 roku profesor skończy 95 lat.

Partnerzy


Patronat medialny


KGHM Polska Miedź ZGH Bolesław LW Bogdanka nettg.pl