Reklama

Polski Kongres Górniczy - Kraków 2007


W dniach 19-21 września 2007 roku odbył się w Krakowie Polski Kongres Górniczy.

Kongres ten poprzedza Światowy Kongres Górniczy, na którym spotkamy się w dniach 7÷11 września 2008.

XXI Światowy Kongres Górniczy to ważne wydarzenie w życiu światowej społeczności górniczej. Odbędzie się on 50 lat po historycznym pierwszym spotkaniu górniczej kadry naukowej i specjalistów praktyków różnych krajów, jakie miało miejsce w Warszawie w 1958 roku.

Organizatorem pierwszego kongresu był Profesor Bolesław Krupiński, wspaniała postać polskiej nauki i górnictwa.

Intencją organizatorów Polskiego Kongresu Górniczego i przesłaniem Kongresu była prezentacja przemian, jakie odnotowało polskie górnictwo na przełomie wieków, ale też wyzwań, jakie stoją przed górnictwem na progu XXI wieku. Właśnie te wyzwania, a ściślej integracja środowiska górniczego wokół nich, jest jednym z głównych celów Kongresu.

Dotyczy to w szczególności:

    • bezpieczeństwa energetycznego Polski,
    • określenie roli i miejsca górnictwa w dobie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju,
    • wdrożenia i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w kopalniach,
    • podjęcia szerokich działań informujących na temat gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania, których ważnym elementem jest górnictwo.

Sprostanie wyzwaniom XXI wieku i przejście do gospodarki opartej na wiedzy, wiele osób utożsamia z odejściem od gospodarki opartej na węglu. Ale to są zupełnie różne wyzwania. I należy jednoznacznie stwierdzić, iż przez najbliższych kilkanaście lat idee społeczeństwa opartego na wiedzy będziemy realizować opierając bilans energetyczny na węglu.

Nasza cywilizacja zbliża się do momentu, w którym poziom zużycia surowców mineralnych, zwłaszcza surowców energetycznych, będzie powodował wyczerpywanie dostępnych złóż, przy spadku możliwości odkrycia nowych.

Popyt na energie rośnie i to wymusza coraz bardziej ostre dyskusje na temat bezpieczeństwa energetycznego w różnych krajach, dotyczy to także Polski.

Bezpieczeństwu energetycznemu Polski i roli tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości zamierzamy poświęcić sesję plenarną.

Jak pogodzić dalszy rozwój sektora paliw energii z ograniczeniem jego wpływu na środowisko przyrodnicze? Co oznacza dla górnictwa strategia zmierzania do gospodarki opartej na wiedzy? Jakie wyzwania czekają górnictwo w obszarze wciąż w niewielkiej skali obecnej w kopalniach, informatyki? To tylko niektóre z pytań na które w licznym gronie, staraliśmy się odpowiedzieć.

Antoni TAJDUŚ, Jerzy KICKI